วันเสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ทฤษฎีวิวัฒนาการ ความเท็จที่ถูกเชื่อ

    http://www.youtube.com/watch?v=9LYyt4i-DXI&feature=youtu.be

   การนำเสนอแนวคิดหลักของทฤษฎีวิวัฒนาการ และแหล่งข้อมูลการตอบโต้ทฤษฎีนี้ นำเสนอโดยสมาชิกกลุ่มอัซซาบิกูน

    ดาวน์โหลดบทความที่ : http://goo.gl/DMMg6c

   ปล.

    1. แก้ไขในนาทีที่ 19.00 อายุของโลก จาก 5,500 ปี เป็น 5,500 ล้านปี

วันศุกร์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2555

ความวุ่นวายของกระบวนการผ่าเหล่า 2

           
         นักวิวัฒนาการพยายามหาวิธีการเพื่อพิสูจน์หาผลดีที่เกิดจากการผ่าเหล่าในสิ่งมีชีวิต จนแล้วจนรอด ไม่ว่าจะผ่านการทดลองกี่ครั้งก็ตาม กระบวนการผ่าเหล่าไม่เคยเผยโฉมงามของตัวเองเสียที! ตัวอย่างเช่นความพยายามในการศึกษากระบวนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายในแมลงวันผลไม้ (fruit flies) ที่ผ่านการผ่าเหล่า ผลจากการทดลอง แมลงวันที่ถูกผ่าเหล่าได้แพร่พันธ์อย่างรวดเร็วพร้อมๆไปกับความผิดแปลกที่เกิดขึ้นภายในเซลล์ร่างกายมัน ซึ่งผลจากการทดลองครั้งนั้น ไม่ได้แสดงคำตอบเพื่อยืนยันคุณประโยชน์ของการผ่าเหล่าเลย ดังที่นาย Gordon Taylor นักวิวัฒนาการท่านหนึ่งได้เขียนไว้ว่า :
          จำนวนการทดลองการขยายพันธุ์แมลงวันผลไม้ทั่วโลก หลายพันกว่าทดลอง ตลอดระยะมากกว่า 50 ปี ไม่เคยมีการทดลองไหนซักครั้งที่สามารถผลิตสัญชาตญาณใหม่ในสิ่งมีชีวิตหลายๆชนิด... หรือแม้แต่สร้างเอนไซม์ชนิดใหม่ได้เลย (Gordon R. Taylor, The Great Evolution Mystery, New York: Harper & Row, 1983, p. 48)
          นักวิจัยท่านอื่นๆได้เสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการทดลองดังกล่าวหลายท่าน หนึ่งในนั้นคือนาย Michael Pitman :


          ถึงแม้ว่าการทดลองในครั้งนี้จะประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญหลายท่านอย่าง ท่าน Morgan, ท่าน Goldschmidt, ท่าน Muller และนักพันธุศาสตร์อีกหลายท่านเพื่อทดสอบการกระจายพันธ์ของแมลงวันผลไม้โดยที่กำหนดสภาวะการดำรงชีวิตของมันภายใต้ความร้อน, ความเย็น,แสงแดด, สารเคมีและรังสี ที่แสดงสถานการณ์การผ่าเหล่า จากผลการทดลองทั้งหมด แสดงถึงการผ่าเหล่าส่งผลร้ายอย่างแปลกประหลาด นี่หรือคือ กระบวนการของการกำเนิดมนุษยชาติ? ไม่ใช่อย่างแน่นอน แต่มันเป็นกระบวนการกำเนิดสัตว์ประหลาด หรือการล้างเผ่าพันธุ์ หรือก็การทำให้หมัน หรือเป็นวงจรของความพิกลพิการที่ไม่จบสิ้น ต่างหาก ( Michael Pitman, Adam and Evolution, London: River Publishing, 1984, p. 70.)ภาพบน : แมลงวันผลไม้ทั่วไป (จำพวก drosophilla) ภาพล่าง: ขาที่โผล่ออกจากหัวของแมลงวันผลไม้จากผลการผ่าเหล่าด้วยรังสี